PRIVACY

Ondersteuning bij ICT visie en strategie op maat

1. Inleiding

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Breinwave B.V. (hierna: Breinwave). Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Breinwave en zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Breinwave met persoonsgegevens omgaat.

2. Persoonsgegevens

Breinwave verwerkt mogelijk persoonsgegevens van u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vermelden wij een overzicht van de persoonsgegevens die Breinwave in haar relatiesysteem vastlegt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Organisatie

Gegevens over uw activiteiten op onze website

 • Gegevens over uw surfgedrag op onze website
 • IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie bijzondere persoonsgegevens te verzamelen Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming bijzondere persoonlijke gegevens hebben verzameld, neemt u dan via het e-mail adres info@breinwave.nl contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
 • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan via het e-mail adres info@breinwave.nl contact met ons op, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

3. Doeleinden en grondslagen van de gegevensverwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met Breinwave. Breinwave gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 • de uitvoering van overeenkomsten, transacties en diensten;
 • contact met u op te kunnen nemen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • relatiebeheer;
 • u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.

Op het moment dat wij een visitekaartje ontvangen of uw contactgegevens in de vorm van bijvoorbeeld een emailsignatuur zullen wij deze registreren in onze relatiedatabase. Deze gegevens zullen aangewend kunnen worden voor hierboven geschreven doeleinden. Om deze gegevens te kunnen gebruiken voor marketingdoeleinden zullen wij u op voorhand expliciet om goedkeuring vragen en deze goedkeuring registreren in onze relatiedatabase.

4. Beveiliging persoonsgegevens

Breinwave behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Opgeslagen persoonsgegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Breinwave voor zover dat omwille van hun functie noodzakelijk is. Breinwave beveiligt haar gegevens tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of onrechtmatige verwerking. Daarbij maakt Breinwave gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, rekening houdend met de stand van de techniek. Breinwave is echter niet aansprakelijk voor enige gevolgen van het ter beschikking stellen van gegevens aan Breinwave.

5. Gegevensverstrekking aan derden

Breinwave verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

6. Bewaartermijnen

Breinwave zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wanneer er wettelijke verplichtingen gelden voor het bewaren van gegevens zal Breinwave zich hier aan houden.

7. Gegevens over gebruik van de website en cookies

Breinwave gebruikt functionele, analytische en tracking-cookies. Bij een eerste bezoek aan de website wordt de bezoeker geïnformeerd over deze cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Breinwave gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Daarnaast worden cookies geplaatst die het surfgedrag bijhouden om op maat gemaakte content te kunnen aanbieden. Afmelden voor cookies kan door de instellingen van uw internetbrowser te wijzigen. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderd worden.

Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.

De internetpagina’s van onze websites kunnen links bevatten naar andere websites. Breinwave is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van websites die niet onder het beheer van Breinwave vallen.

9. Nieuwsbrief, uitnodigingen en overige mailings

Indien u hier akkoord voor heeft gegeven zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante workshops, evenementen, en mailinglijsten. U kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door u hiervoor schriftelijk af te melden via:

Breinwave B.V.
T.a.v. Afdeling Marketing
Ringwade 43, 3439LM Nieuwegein
E-mail: info@breinwave.nl

10. Informatie, inzage en correctie gegevens en recht van verzet

Breinwave is altijd bereid om duidelijk te maken welke informatie over u wordt verzameld en met welk doel. U kunt tevens altijd inzicht krijgen in uw gegevens die door Breinwave zijn verwerkt en deze gegevens desgewenst laten aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie of gerichte aanbiedingen van Breinwave via e-mail, telefoon, post en/of SMS. Indien u van een van deze mogelijkheden gebruik wil maken dan kunt u dat schriftelijk doen via:

Breinwave B.V.
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Ringwade 43, 3439LM Nieuwegein
E-mail: info@breinwave.nl

11. Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Breinwave adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 25 mei 2018.