The making of Hologym

Het Concept

In deze game voor de HoloLens kan de gebruiker een spel met het eigen lichaam spelen. Eerst wordt er een werkelijke route gemaakt, waarna er een virtuele route aan toegevoegd wordt. De tussenpunten bestaan uit kamers en tussen alle punten zijn rechte routedelen. In deze routedelen kunnen verschillende obstakels en collectables geplaatst worden. Als de route compleet is ingericht met de obstakels, kan het spel gespeeld worden. Het doel is om van start naar finish te gaan, waarbij je onderweg langs alle checkpoints komt. Op deze route moet de speler obstakels ontwijken en collectables verzamelen. Het verzamelen van collectables levert punten op en als je geraakt wordt door obstakels, verlies je punten.

Elk checkpoint heeft een kleine minigame die gedaan moet worden om verder te mogen. Als de speler de route heeft gelopen, krijgt hij/zij de behaalde eindscore te zien. Deze score wordt opgeslagen en in een ranglijst gezet.

Deze game is gemaakt rondom het thema Jungle. Tijdens de game komen apen, lianen en vogels voor, maar ook gouden blokken en diamanten die je kunt verzamelen voor extra punten.

Onze Aanpak

Het ontwikkelen van de app werd agile (stapsgewijs) gedaan met de SCRUM-methode. De eerste sprint was voor het testen van het concept. De sprints die daarna kwamen, waren om het prototype te maken.
We hebben voor het prototype gebruikt gemaakt van het Jungle thema. Omdat dit nog een prototype is, hebben we gebruikt gemaakt van gratis 3d modellen en geluid. Hierdoor hebben we het prototype een betere sfeer gegeven dan het eerst was.

Werkproces

Voordat wij begonnen met ontwikkelen, werd er eerst bekeken wat de kern van de app is. Dit kernconcept was dat de speler van A naar B moest, en tijdens de route obstakels moet ontwijken. Na het maken van dit concept begonnen we met denken over wat toegevoegd kon worden en wat overbodig zou zijn. Toen we dit op papier hadden, zijn we begonnen met het maken van het prototype.

Omdat de gebruiker ook zelf een level moet kunnen maken, is gebruiksvriendelijkheid een belangrijk onderdeel. Hierbij hebben we gekeken welke bedieningsmogelijkheden we kunnen gebruiken.

Nadat we het grootste gedeelte van de app hadden gemaakt, zijn we begonnen met de mogelijkheid om te kunnen saven. Hier is bewust mee gewacht, omdat het saven bestaat uit de gebouwde route, de geplaatste objecten en hoe deze objecten in de ruimte georiënteerd zijn. Als hier eerder mee begonnen was, dan had de savemethode ook continu aangepast moeten worden.

Inspiratie van derden

We hebben gekeken naar platform spellen & films die een mooie indruk geven van het Jungle thema. Zo kwamen we natuurlijk uit bij spellen zoals Mario en films zoals Indiana Jones. Omdat een jungle dicht begroeid is, hebben we kamers om de start-, tussen- en eindpunten gemaakt, waardoor de gebruiker niet teveel van de route kan zien. Omdat er in veel spellen en films puzzels voorkomen, hebben wij dit verwerkt in de checkpoints. Als je de puzzel oplost, wordt er een nieuw deel van de route vrijgespeeld. Op de finish is een gouden beeldje dat je kunt pakken als je aan het einde van de route bent. Hierbij is Indiana Jones als inspiratiebron genomen, omdat Indiana Jones aan het einde van de film/het spel wordt beloond met een schat.

Realisatie

inclusief problemen, oplossingen en tussenopleveringen

Als je in de app een route wilde maken, moesten er minimaal een start en finish aanwezig zijn. In de eerste versie was er echter geen limiet. Er waren dus geen voorwaarden om het spel te kunnen spelen. Dit is in de versie daarna veranderd, omdat het spel daardoor onspeelbaar kon worden en om de maker van het spel te helpen de route te creëren.

De start en finish kunnen maar één keer neergezet worden en de checkpoints kunnen meerdere malen neergezet worden. De app controleert namelijk of er bij het plaatsen van de start / finish of er al eenzelfde aanwezig is.

Ook wordt er gekeken of deze punten niet te dicht en wellicht over elkaar liggen. Het probleem hiermee was dat de andere punten niet werden herkend. Door wat testen uit te voeren kwamen we erachter dat de functie geen toegang had tot de lijst punten. Om dit op te lossen hebben we de lijst eerst opgeroepen en daarna meegegeven aan de functie die de betreffende punten aanmaakt zodat er gekeken worden of de punten dicht bij elkaar liggen.

Bij de eerste versie was er ook een probleem bij het plaatsen van objecten. Als je op de knop drukt om een object te plaatsen, begon dit object direct te bewegen. Door de code voor de beweging uit te zetten totdat het object werd verplaatst, was dit probleem opgelost.

Omdat we alleen willen dat objecten in kamers geplaatst kunnen worden, hebben we toegevoegd dat de code van het object uitgaat, zodra het object de hit box van de kamer verlaat.

Het grootste probleem dat tijdens het ontwikkelen naar voren kwam, was het opslaan van de route, zodat deze vaker gespeeld kan worden. Voor het opslaan werd de belangrijkste data van de route in een bestand geschreven, om dit later uit te kunnen lezen. Het probleem was dat in de databestanden op de HoloLens niet geschreven, maar alleen uitgelezen kon worden. Uiteindelijk hebben we een data pad gevonden waar we rechten hadden om data in te schrijven, waardoor saven van routes eindelijk werkt!

Video impressie van de game

De HoloLens zelf ervaren?

Breinwave is van mening dat we op de vooravond staan van een nieuwe evolutie. Doordat de HoloLens draait op de universele Windows 10 apps is de stap naar mixed reality dichterbij dan je denkt. Zeker als je bedenkt dat de aankomende Windows versie ondersteuning gaat geven voor Paint 3D waardoor je ook op je PC zelf aan de slag kunt gaan met augmented en mixed reality.

Wil je de HoloLens zelf ervaren? Of wil je graag met de HoloLens aan de slag? Bekijk dan de mogelijkheden van HuurdeHololens.nl

Auteur

Ralph van der Meer

Senior Consultant | Mixed Reality | Augmented Reality | HoloLens | Aryzon | Sana Commerce | E-commerce