ROC Mondriaan

ROC Mondriaan

 

“Ik zie Breinwave als een partner die onderwijskundige vragen weet te vertalen naar ICT-oplossingen”


IT-beheer dat leidt tot meer…
Onze maatschappij is in toenemende mate een kennissamenleving, waarin ook de kennisontwikkeling zelf nieuwe wegen bewandelt. Dit vraagt om nieuwe vormen van leren en onderwijs. Bij ROC Mondriaan, dé middelbaar beroepsopleider van Haaglanden, speelt ICT hierin een belangrijke rol. “We willen de leerlingen, studenten en docenten optimaal faciliteren in hun ICT-gebruik en zoeken continu naar functionaliteit waarmee we de onderwijskundige processen verder kunnen versterken. In Breinwave hebben we een beheerpartner gevonden die tevens fungeert als verlengstuk en coach van de ICT-organisatie.”
ROC Mondriaan is een Regionaal Opleidingen Centrum met vestigingen in Den Haag, Delft, Leiden en Naaldwijk. Mondriaan biedt een breed, samenhangend onderwijsaanbod van middelbaar beroepsopleidingen, volwassenenonderwijs, bedrijfsopleidingen en functiegerichte trainingen. Het ROC telt ongeveer 18.000 mbo-studenten, 4.000 cursisten en 1.900 medewerkers. Als hoofd ICT zorgt Peter Cornet er met zijn team van 30 professionals voor dat deze grote groep mensen altijd over goed functionerende systemen kan beschikken. “Mede door de gekoppelde toepassingen hebben we te maken met een steeds complexere ICT-omgeving. Daar komt bij dat onze gebruikers steeds intensiever gebruik van de ICT-infrastructuur maken. Betrouwbaarheid en een hoge uptime zijn dan ook van groot belang. Het moet het gewoon doen.”

Microsoft-tenzij beleid

De relatie met Breinwave is tot stand gekomen toen Mondriaan een nieuwe beheerpartner zocht voor zijn op SharePoint gebaseerde intranetomgeving. “De op samenwerking gerichte insteek van Breinwave sprak ons meteen aan. Vervolgens hebben we hen ook daadwerkelijk leren kennen als partner die niet alleen beheer doet, maar ook samen dingen oplost, meedenkt en kennis overdraagt. Bovendien is Breinwave uitstekend thuis in Microsoft, wat aansluit bij het Microsoft-tenzij beleid van dat Mondriaan hanteert. Ons streven is om de goede mogelijkheden voor leercommunities en de krachtige standaardoplossingen voor het onderwijs die Microsoft biedt zoveel mogelijk te benutten. Door deze strategie kunnen de studenten die we opleiden goed kennismaken met de verschillende Microsoft-technologieën.”

De diepte ingaan

Inmiddels heeft Breinwave onder andere geholpen om de Office 365 Education-standaardomgeving te verrijken met onderwijsspecifieke functionaliteit en om de studenten- en medewerkersomgeving van SharePoint over te zetten naar Office 365. “Ook deze samenwerking hebben we als zeer positief ervaren. Ze helpen ons ook om bijvoorbeeld architectuurbeschrijvingen te maken en de functionaliteit te documenteren. Bij alle projecten brengen ze ons echt verder door ons te leren zelf veranderingen door te voeren. Breinwave bereidt het voor en leert ons gedurende het projecten om functionaliteit zelf te bouwen en te onderhouden. Door hen kunnen we behoorlijk de diepte ingaan bij het adresseren van nieuwe vragen van gebruikers. Deze aanpak verschilt enorm van wat ik eerder bij andere bedrijven heb ervaren.”
Volgens Peter Cornet wordt ICT bij Mondriaan steeds flexibeler inzetbaar. De toegevoegde waarde van digitaal lesmateriaal groeit, software staat vaker online en ICT-voorzieningen worden vaker draadloos benut. “Bij deze ontwikkelingen staat de gebruiker meer en meer centraal. Vroeger bedachten we bij ICT wat goed zou zijn, nu gaan we in gesprek met de gebruikers. Die hebben genoeg ideeën en waarderen het dat we niet alleen goede ondersteuning bieden maar ook meedenken over verbetermogelijkheden in het onderwijs. We hebben dit onder andere vormgegeven in het project Onderwijs en ICT, waarbij we samen met scholen en gebruikers bekijken hoe we de ICT-ondersteuning en functionaliteit kunnen verbeteren.”

Toegevoegde waarde

“De uitdaging is natuurlijk om de professionaliteit van de ICT-omgeving nog verder uit te bouwen. En om de onderwijskundige processen verder te ontwikkelen met krachtige functionaliteit. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van de docent bij het voorbereiden van lessen. Ook helpen we docenten om beter met ICT om te gaan. Zo zorg je vanuit ICT niet alleen dat de automatiseringsomgeving altijd werkt en makkelijk is, maar ontwikkel je ook echt toegevoegde waarde in de onderwijscontext. Breinwave faciliteert en inspireert ons in deze zoektocht naar mogelijkheden om het onderwijs te verbeteren.”

Auteur

Marc Haas

Sr. Consultant | Trainer