Kies je docent

Over All Art Professionals en Kiesjedocent.nl

Kunst en cultuur is belangrijk voor samen leven, dat weten we, dat merken we, dat voelen we, kortom dat geloven we! All Art Professionals is een community van kunstdocenten en werkt samen met Centra voor de Kunsten, docentencollectieven en andere organisaties die kunsteducatie goed en toegankelijk willen houden. Kortom voor en met iedereen die kunsteducatie een warm hart toedraagt. In de veranderende markt is het belangrijk dat (amateur) kunstbeoefenaars en docenten elkaar goed kunnen blijven vinden. Op 1 juli 2015 heeft All Art Professionals hiervoor de site gelanceerd: Kiesjedocent.nl, waar docenten zich persoonlijk kunnen profileren en waar kunstbeoefenaars de bij hen passende docent kunnen zoeken, vinden en kiezen.

Aanleiding

Sinds de lancering van Kiesjedocent.nl hebben zich al meer dan 2000 docenten aangesloten en wordt de website door duizenden bezoekers per maand geraadpleegd. Reeds vele cursisten hebben inmiddels op deze manier hun docent gevonden. Mede geïnspireerd door feedback van bezoekers ontstond de behoefte om Kiesjedocent.nl beter te laten aansluiten op de belevingswereld van de gebruikers. Veel gebruikers willen eenvoudig vanaf hun bank kunnen zoeken, vinden en kiezen en dit proces kunnen stoppen om het later weer op te pakken. Het lag daarom voor de hand om Kiesjedocent.nl uit te breiden met een App.

Waarom ben je bij Breinwave gekomen?

Breinwave maakt al enige tijd native apps voor o.a. het platform Apple IOS. Dit doen ze met platformen zoals Xamarin en Cordova. Hierdoor wordt het mogelijk om snel voor 1 of meerdere mobiele platformen zoals Android, Microsoft en Apple te ontwikkelen.

Wat streven we na met de app?

Met de app verwachten wij dat er nog meer kunstbeoefenaars en kunstdocenten elkaar gaan vinden via Kiesjedocent.nl. Daarnaast biedt dit project ons de kans om praktijkervaring op te doen met het opzetten van apps. Voor de toekomst verwachten wij vanuit All Art Professionals meerdere apps te gaan lanceren.

Wat heeft Breinwave als aanpak gehanteerd?

Breinwave werkt op basis van de SCRUM methodiek waardoor de klant in controle is. De klant zit als product-owner op de vloer met het ontwikkelteam om zich heen en heeft dus de vinger aan de pols m.b.t. de voortgang, scope en kwaliteit.

 

Gebruikers kunnen met de app docenten vinden waarna de gebruiker direct contact op kan nemen met de betreffende docent. In de app is het mogelijk om de aangesloten docenten te vinden d.m.v. diverse zoekingangen zoals filters, locatie en vrij zoeken. Het is ook mogelijk om je docenten te markeren als favoriet, zodat je tijdens het struinen door de lijst, docenten kunt opslaan.

De app is te downloaden in de Apple App Store via de volgende link: Kiesjedocent-app

Auteur

Ralph van der Meer

Senior Consultant | Mixed Reality | Augmented Reality | HoloLens | Aryzon | Sana Commerce | E-commerce