Interview met Eduard Beck

De digitale transformatie in het onderwijs: de weg naar gepersonaliseerd leren

Eduard Beck is sinds 2009 eindverantwoordelijk voor de op het onderwijs gerichte activiteiten van Microsoft Nederland. Een gesprek met hem leidt al snel naar fascinerende onderwerpen zoals de learning business, de nieuwe didactiek en online leerontmoetingen ofwel OLO’s.

‘Leading the way to digital transformation in education’ is waar Eduard zich volgens zijn LinkedIn-profiel op richt. Ofwel: zo veel mogelijk leraren inspireren om op een andere manier les te geven. “Technologie maakt het mogelijk om een nieuwe didactiek toe te passen met een veelheid aan nieuwe werkvormen. Daarmee komt een eind aan de noodzaak om onderwijsactiviteiten te automatiseren op de manier waarop ze tot op heden zijn uitgevoerd. Hoogste tijd voor onderwijsinstellingen om zich te buigen over de mogelijkheden om dingen anders aan te pakken en vanuit groepsprocessen tot betere oplossingen te komen. De docent vervult hierin een sleutelrol.”

In de ideale wereld zijn docenten volgens Eduard ‘partners in learning’. Zij zijn de aangewezen persoon om samen met de student te onderzoeken, ondernemen en ontdekken. Om leerlingen uit te dagen, te inspireren, steunen en motiveren. Daarbij gaat het niet om ‘teaching business’, maar om ‘learning business’: hoe breng ik iemand tot leren? Dit met de docent in de rol van ‘learning  experience designer’. “Een paar jaar terug had iedereen het over elektronische leeromgevingen. Maar waar we echt aan moeten werken is online leerontmoetingen. OLO’s dus. De school is immers de plek bij uitstek waar jongeren elkaar ontmoeten en sociale vaardigheden opbouwen.”

Compleet palet aan technologieën

Microsoft ondersteunt deze digitale transformatie met een compleet palet aan technologieën, deels gratis voor onderwijsinstellingen. Het vertrouwde Office 365 bijvoorbeeld: voor e-mail, websites, online documenten bewerken en webcon ferenties. Om waar en wanneer je maar wilt te kunnen werken in Word, PowerPoint, Excel en OneNote. Met functies zoals Word Co-authoring, Word Researcher en Powerpoint Designer om je te helpen een digitaal portfolio te maken. Ook is er het flexibele OneNote Class Notebook: persoonlijke werkruimte voor de student, een content library en een samenwerkingsruimte. En natuurlijk zijn er regelmatig nieuwe toevoegingen zoals de Sway app voor het creëren en delen van interactief lesmateriaal. Dit alles aangevuld met gratis tools, tips en training voor docenten.

 Zingeving

“Met de mogelijkheden van gamification, moderne devices, apps, services en de cloud kunnen we veel innovatieve oplossingen voor het onderwijs realiseren. De middelen zijn er; zaak is nu om ze goed in te zetten. Daar komt bij dat het uitrollen van technologie idealiter gepaard gaat met het geven van verantwoordelijkheid, ruimte en vertrouwen. Hiertoe dient de docent vanuit een ander abstractieniveau naar het proces in de klas te kijken en bereid te zijn om een nieuwe rangschikking te maken. Zijn of haar rol moet opnieuw uitgevonden worden. Zingeving, dat wordt de core business van de docent. Zo komt ook de verandering naar levenslang leren binnen handbereik.”

 Leiderschap

“In het onderwijs gaat het niet meer alleen over kennisoverdracht, maar in toenemende mate ook om het ontwikkelen van de vaardigheden waar de arbeidsmarkt om vraagt. Dit zijn totaal verschillende domeinen. En net zoals er voor werkenden steeds meer nadruk op leren ligt, zal leren meer gaan lijken op werken. Wereldwijd zien we veel innovatieve docenten die een succes willen maken van differentiatie en onderwijs op maat, maar weinig innovatieve scholen. Er wordt al volop geëxperimenteerd, maar dit beperkt zich tot delen van het leerproces. Leiderschap is enorm belangrijk om innovatie en transformatie uit te lokken, en het creatieve wisselwerkingsproces op gang te brengen. De cultuur vormen we samen, maar het is aan de bestuurders om de ruimte te creëren.”

De factor tijd

“De huidige onderwijsaanpak kenmerkt zich door een keurslijf van toetsen en tentamens. Leerlingen hebben weinig ruimte om de stof op hun eigen manier, in hun eigen tempo te leren. De bepalende factor voor de docent is tijd: alle leerlingen binnen het vastgestelde tijdsbestek klaarstomen voor een beroep of diploma. Door deze afkadering, ontneem je leerlingen de mogelijkheid om hun creativiteit tot bloei te laten komen en verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling te nemen. Natuurlijk moet er af en toe wel getoetst worden, maar het is waardevoller om dit te doen op inzicht dan op feitenkennis. Het werken van de toekomst is namelijk gericht op creatief en oplossingsgericht werken. Daar moeten scholen veel meer op inzetten.”

 Out-of-the-box-denken

“Binnen ons complete palet aan ondersteunende oplossing heeft Office365 zich al volop bewezen als ICT-gereedschapskist die overal op school ingezet kan worden. Breinwave is hierin een gewaardeerde partner. Dit bedrijf valt op door out-of-the-box-denken en aandacht voor de adoptie van technologie. Ook hebben zij een aantal oplossingen gerealiseerd die laten zien waar we in de toekomst heengaan. Eén daarvan is een model dat op basis van randvoorwaardelijke data voorspelt hoe groot de kans op uitval van een mbo-leerling is. Precies het type oplossing dat scholen helpt om beter op individuele leerbehoeften in te spelen en leerlingen te inspireren om hun virtuele maximum te halen.”

Categories

Auteur

Johan van Wijk