Business first

Cloud first, Mobile first? Nee, Business first!

In de eerste maanden van het jaar zijn veel IT managers druk in de weer om hun roadmap te actualiseren en de projectenkalender voor het nieuwe jaar vast te stellen. Een veel gehoord thema voor 2015 is ‘Cloud first, Mobile first’. Maar wie dat te letterlijk neemt, loopt het risico om tijd, geld en energie te verspillen aan de verkeerde dingen.

Cloud & Mobility

Natuurlijk zijn de ‘cloud’ en ‘mobility’ twee thema’s die niet te negeren zijn. En uiteraard verdienen deze trends de nodige aandacht in het plan voor komend jaar. Sterker nog, veel bedrijven hebben ook in het afgelopen jaar al energie gestoken in deze ontwikkelingen en daarmee de eerste successen behaald. Het gevaar met deze thema’s is echter dat mogelijk teveel de technologische insteek wordt gekozen in plaats van de bedrijfsmatige. Met als mogelijk resultaat dat cloud en mobility doelen op zichzelf kunnen worden, in plaats van middelen die worden ingezet om een bijdrage te leveren aan de (echte) bedrijfsdoelstellingen.

De uitdaging hierbij is dus om deze technologische trends te plaatsen in een business context. Maar dat klinkt misschien makkelijker dan het lijkt. Zeker als zelfs directeuren tegenwoordig vragen naar een visie op de cloud en naar de gevaren van mobiel werken. Dan ontstaat al snel een gesprek over de technologische as waarbij de achterliggende vraag over het waarom wordt vergeten.

Werken vanuit een business context

Om een concrete bijdrage te kunnen leveren aan bedrijfsdoelstellingen, is de eerste vraag die beantwoord moet worden natuurlijk wat die doelstellingen precies zijn. Draait alles om kostenreductie en besparingen? Is er een wens om de kwaliteit en klanttevredenheid te vergroten? Heeft het bedrijf een groeiambitie en moeten er nieuwe markten worden aangeboord? Of is innovatie het toverwoord voor het onderscheidend vermogen naar de toekomst? Het antwoord op deze vragen zou sterk sturend moeten zijn voor de te maken keuzes in IT.

Is dit nu echt Internet Of Things? Ik vond het vorig jaar nog niet helemaal het geval bij mij thuis. De volgende stap was om mijn huis nog slimmer te maken en de apparaten aan elkaar te koppelen met internet(diensten).

Een manier om de IT in een business context te plaatsen kan zijn om het IT plan te starten met een samenvatting van het business plan waarin de belangrijkste bedrijfsdoelstellingen (en liefst ook visie, missie en strategie) zijn geformuleerd. Echter zijn er vaak geen integrale business plannen voorhanden die zomaar op een dergelijke manier vertaald kunnen worden. Zeker als het alleen cijferwerk en spreadsheets betreft, is het lastig om de echte bedoeling te achterhalen. En als die plannen er wel zijn, is het maar de vraag of de mogelijkheden die IT biedt hierin door de business pro-actief zijn meegenomen of dat er technologische potentie over het hoofd is gezien.

Terug naar de waardepropositie

Beter nog dan vragen naar een uitgewerkt business plan, is mogelijk het plannen van een dag op de hei om met business en IT samen het Business Model Canvas in te vullen. Ik heb afgelopen jaar samen met de management teams van enkele bedrijven die exercitie gedaan en het was verhelderend om te zien hoeveel onderlinge verschillen van inzicht er kunnen zijn over fundamentele uitgangspunten in het business model.

Wie zijn onze klantgroepen? Waarom komen die bij ons? En waarom willen we dat ze bij ons komen? Wat is onze waardepropositie? En welke activiteiten voeren we uit om die waarde te kunnen leveren? Ik heb het als inspirerend ervaren om te zien hoe het invullen van het Business Model Canvas ertoe kan leiden dat vanuit de essentie wordt nagedacht over deze fundamenten, door business en IT samen.

Wanneer het Business Model Canvas is ingevuld, is de volgende stap om dit te vertalen in scenario’s waarin zowel de mensen, de processen als de technologie in kaart worden gebracht en in samenhang worden bekeken. Hoe kan IT bijvoorbeeld worden ingezet voor elk van de benoemde kernactiviteiten die bijdragen aan de waardepropositie? En welke rol speelt de technologie in de vlakken rond de kanalen en de relaties met klantsegmenten?


Ik ben ervan overtuigd dat thema’s als de cloud en mobility de potentie hebben om daadwerkelijk een doorbraak te realiseren in vrijwel ieder bedrijf. En zeker wanneer deze thema’s worden benaderd vanuit een business context, ontstaan mogelijk nieuwe inzichten waarbij met kleine technologische ingrepen stappen kunnen worden gezet met groot effect voor de organisatie. Geen one-size-fits-all oplossingen, maar een specifieke invulling voor uw bedrijf.

Aan de slag!

Deze manier van kijken vereist soms lef van zowel de business als de IT om actief samen te werken en de krachten te bundelen. Het gaat dan niet langer over de kosten van de IT organisatie, maar over de opbrengsten en de potentie die technologie in zich heeft om echt het verschil te maken. Kortom: business en IT bepalen samen waar ze mogelijkheden zien.

Het stappenplan dat je hierbij kunt doorlopen, bestaat uit:

  1. Definitie van missie, visie en strategie (waarbij de business leidend is)
  2. Invullen van het Business Model Canvas (waarbij de business leidend is)
  3. Bepalen waar technologie kan bijdragen aan de waardepropositie (door business en IT samen)
  4. Uitwerken van een architectuur in de SOLL-situatie (waarbij de IT leidend is)
  5. In kaart brengen van het huidige IT-landschap in de IST-situatie (door IT)
  6. Opstellen van een Roadmap om van de IST naar de SOLL situatie te komen (waarbij de IT leidend is)
  7. Vaststellen van de projectenkalender voor het komende jaar

Het lijkt misschien makkelijker dan het is. En de praktijk zal weerbarstiger zijn dan de theorie. Maar als het in de komende weken lukt om samen met de business het Business Model Canvas in te vullen en dit te vertalen naar een architectuur, een IT Roadmap en de projectenkalender, dan zal de voldoening en waardering groot zijn. Want dan kun je als IT afdeling écht het verschil maken.

Categories

Auteur

Joost Bentvelsen

Senior Solution Architect