SMART

Data-gedreven intelligentie als basis voor besluitvorming

Data. Nog meer data. En nog meer data. Het behoeft geen discussie meer dat elke organisatie toegang heeft tot een explosief groeiende hoeveelheid aan data. Data uit bedrijfsapplicaties, uit apparaten, in de vorm van documenten, video’s of streams. Het zorgt bij veel organisaties voor een groeiend besef dat er veel meer waarde uit data gehaald kan worden dan we vandaag de dag halen. Data wordt niet voor niets door velen het nieuwe goud genoemd. Maar data is nog geen informatie. En op basis van data iets met terugwerkende kracht vaststellen is iets anders dan op basis van data de toekomst voorspellen. Door onszelf of door (intelligente) technologie.

Bij veel organisaties liggen inderdaad veel kansen rondom het gebruik maken van data. Soms ten behoeve van beter onderbouwde besluitvorming van strategisch tot operationeel niveau, soms zelfs inde vorm van volledig nieuw te ontwikkelen diensten. Kansen waaruit de behoefte ontstaat een strategie, technologisch platform, expertise en bijbehorende organisatie die is opgebouwd rondom data. Een data-gedreven organisatie waarmee data niet allen wordt omgezet in informatie, maar vooral een organisatie die draait om in intelligentie.

DIT IS SMART

Onze dienst waarin data centraal staat

SMART is onze aanpak die erop gericht is om van uw organisatie een data-gedreven organisatie te maken. Een organisatie waarin iedereen, mens en machine, tijdig en op het juiste moment van informatie wordt voorzien, besluitvorming op een intelligente wijze plaatsvindt en data ook wordt ingezet als basis voor nieuwe diensten die kunnen worden aangeboden aan klanten en partners. Oplossingen die concreet invulling geven aan de veel misbruikte term “slimmer”.

OPLOSSINGEN EN DIENSTEN OP HET GEBIED VAN:

DATA INTEGRATIE

Het opstellen en implementeren van een data architectuur en infrastructuur die aansluit op uw informatiebronnen

DATA VISUALISATIE

Het zodanig visualiseren van uw data zodat aan u snel en overzichtelijk de belangrijkste inzichten worden gepresenteerd

BUSINESS INTELLIGENCE

Het verkrijgen van relevante inzichten over de performance van uw organisatie op operationeel, tactisch, strategisch niveau

DATA ORGANISATIE

Het begeleiden van uw organisatie naar een data-gedreven organisatie met de daarbij behorende rollen en kennisniveaus

INTERNET OF THINGS

Het maximaliseren van de waarde die u kunt halen uit uw fysieke assets ten behoeve van uw bedrijfsvoering en diensten

DATA SCIENCE

Het toevoegen van moderne analytics tools zoals Artificial Intelligence en Machine Learning die actief meedenken en voorspellen

Inspiratie

Feenstra

Feenstra

Internet of Things als bron van innovatie bij installatie- en onderhoudsorganisatie Feenstra Ook - of misschien wel juist - in hun directe omgeving hechten mensen steeds meer aan comfort, veiligheid en gemak. Als een van de grootste installatie- en...

read more

MEER OVER WETEN?